Wpisz co najmniej 3 litery...
Szkodniki roślin

Parcan AE zwalcza mszyce spray

  • preparat owadobójczy do zwalczania mszyc
  • w wygodnej formie sprayu, gotowego do bezpośredniego użycia
  • do stosowania w amatorskich uprawach róż, pelargonii, w ogrodach działkowych, na balkonach

Podobne produkty

Sprawdź gdzie kupić

Parcan AE jest insektycydem w formie aerozolu, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczonym do zwalczania mszyc w amatorskiej uprawie róż i pelargonii w ogrodach działkowych i przydomowych oraz na balkonach. Na roślinie działa wgłębnie.

numer
katalogowy
kod EAN
opakowanie
zbiorcze
opakowanie jednostkowe
375
5904517024489
12
400 ml
374
5904517024472
12
250 ml

Rośliny ozdobne (uprawa w gruncie) pelargonia mszyca ziemniaczana Maksymalna / zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 54 ml/m2 Termin stosowania: Środek zastosować po wystąpieniu szkodnika. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami: 21 dni róża mszyca różano-szczeciowa Maksymalna / zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 54 ml/m2 Termin stosowania: Środek zastosować po wystąpieniu szkodnika. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami: 10- 14 dni SPOSÓB STOSOWANIA Przed użyciem wstrząsnąć. Z odległości 30 cm dokładnie opryskać całą roślinę, uwzględniając również dolną stronę liści. Roślinę opryskiwać tak, aby była wilgotna, ale nie ściekały z niej krople. Jednokrotne użycie środka skutecznie niszczy kolonie mszyc na roślinach. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Przed zastosowaniem środka na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin. 2. Środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. 3. Środka nie stosować: • podczas silnego wiatru, • w czasie silnego nasłonecznienia. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Środki ostrożności dla osób stosujących środek: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Nie dopuścić do znoszenia środka poza obszar stosowania. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie dotyczy Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać: • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, • w temperaturze 0oC – 30oC. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury przekraczającej 50oC. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Poznaj swojego wroga

Pozostałe produkty

DO GÓRY